Miot U2 Kocięta norweskie leśne Norwegian Forest Kittens - Hodowla kotów norweskich leśnych Omahkatayo*PL

Przejdź do treści
MIOT   U 2

Miot "U2" po rodzicach - "U2" Litter after parents:
Kocięta urodzone 23.10.2019   -   Kittens were born 23.10.2019


                                            Bazyl Omahkatayo*PL
      
           (NFO ds 09 22)
                                                 FeLV i FIV - negative
                                             GSD IV - N/N, PK-def N/N
                                               HCM - normal (2017)
                Bazyl Omahkatayo*PL


                            Celine Omahkatayo*PL
                                      (NFO f 23)
                              FeLV i FIV - negative
                          GSD IV - N/N, PK-def N/N
                             HCM - normal (2017)
            Celine Omahkatayo*PL


Rodowód Miotu "U2" - Pedigree "U2" Litter  - Felis Polonia & PawPeds test mating

Imię - Name  

Płeć  - Sex

Kolor - Colour

Zdjęcia - Photos

w nowym domu /
lives in a new home
kocurek - male 1,0

waga ur. 121 g
ds 09 23 rudy srebrzysty tygrysio pręgowany z białym
red silver tabby mackerel with white

URSON
w nowym domu /
lives in a new home

kocurek - male 1,0

waga ur. 127g

ns 09 czarny dymny z białym
black smoke with white

Urson Omahkatayo*PL

ULANI
w nowym domu /
lives in a new home

kotka - female 0,1


waga ur. 1
17 g

fs 09 23 czarny szylkret srebrzysty tygrysio pręgowany z białym

black tortie silver tabby mackerel with white

Ulani Omahkatayo*PL

w nowym domu /
lives in a new home

kocurek - male 1,0


waga ur. 128
g


ds 09 22 rudy srebrzysty klasycznie pręgowany z białym
red silver tabby blotched with white

 

Ustin Omahkatayo*PL
w nowym domu /
lives in a new home

kocurek - male 1,0

waga ur. 134
gns 09 czarny dymny z białym

black smoke  with white
Uther Omahkatayo*PL

Zapytania o kocięta są mile widziane :)  Wszelkie wiążące decyzje odnośnie nowych domów dla naszych kociąt podejmujemy nie wcześniej niż w 8 tygodniu ich życia.
Feel free to ask about our kittens. :)  The final decisions on new homes for our kittens we are taking not earlier than in 8 week of their life.

Status kociąt / Status of kittens:

  Wolny
/ available - kociak czeka na nowy dom / kitten is waiting for a new home;

  
Opcja / option - czekamy na ostateczną decyzję osoby obserwującej rozwój kociaka
                            
(zapytania osób zainteresowanych mile widziane);
                          - s
omeone is interested in this kitten but nothing is decided
                            (
feel free to ask about this kitten);

  Zarezerwowany
/ booked
                           
- kociak znalazł nową rodzinę i oczekuje na przeprowadzkę do nowego domu
                             
(została wpłacona zaliczka);
                           - the kitten found a new home and is booked (a booking fee is payed);

stat4u
Copyright © 2004 - 2024 by Cattery OMAHKATAYO*PL
Wróć do spisu treści