Miot D2 Kocięta norweskie leśne Norwegian Forest Kittens - Hodowla kotów norweskich leśnych Omahkatayo*PL

Przejdź do treści

MIOT   D 2

Miot "D2" po rodzicach - "D2" Litter after parents:
Kocięta urodzone 19.11.2015   -   Kittens were born 19.11.2015

                      

  IC Cocaine Omahkatayo*PL (NFO ns 09 22)                    Earl Grey Bason*PL (NFO ns 09 22)
    FeLV i FIV - negative                                                      FeLV i FIV - negative
  GSD IV - N/N, PK-def N/N                                               GSD IV - N/N, PK-def N/N

                     


Rodowód Miotu "D2" - Pedigree "D2" Litter  - Felis Polonia  &  Pawpeds test mating

D2 Littter <3 Dario, Drogo, Doris and their sweet mom Cocaine :)

Posted by Anna Lipecka on 3 grudnia 2015

The evening romp :) Dariusz

Posted by Anna Lipecka on 11 grudnia 2015
Wspólne zdjęcia kociaków z Miotu D2 / Shared pictures of kittens from D2 Litter

Imię - Name  

Płeć  - Sex

Kolor - Colour

Zdjęcia - Photos

DARIO
w nowym domu /
lives in a new home

kocurek - male 1,0

waga ur. 125 g

ns 09 22 czarny srebrzysty klasycznie pręgowany z białym
black silver tabby blotched with white


w nowym domu /
lives in a new home
kocurek - male 1,0

waga ur. 130 g
ns 09 22 czarny srebrzysty klasycznie pręgowany z białym
black silver tabby blotched with white

w nowym domu /
lives in a new home

kotka - female 0,1

waga ur. 112 g

ns 09 22 czarny srebrzysty klasycznie pręgowany z białym
black silver tabby blotched with white


Zapytania o kocięta są mile widziane :)  Wszelkie wiążące decyzje odnośnie nowych domów dla naszych kociąt podejmujemy nie wcześniej niż w 8 tygodniu ich życia. 
Feel free to ask about our kittens. :)  The final decisions on new homes for our kittens we are taking not earlier than in 8 week of their life. 

 Status kociąt / Status of kittens:

  Wolny
/ available - kociak czeka na nowy dom / kitten is waiting for a new home;

  
Opcja / option - czekamy na ostateczną decyzję osoby obserwującej rozwój kociaka
                            
(zapytania osób zainteresowanych mile widziane);
                          - s
omeone is interested in this kitten but nothing is decided
                            (
feel free to ask about this kitten);

  Zarezerwowany
/ booked
                           
- kociak znalazł nową rodzinę i oczekuje na przeprowadzkę do nowego domu
                             
(została wpłacona zaliczka);
                           - the kitten found a new home and is booked (a booking fee is payed);

stat4u
Copyright © 2005 - 2023 by Cattery OMAHKATAYO*PL
Wróć do spisu treści