Tytuły i klasy wystawowe, certyfikaty i oceny kotów rasowych wg FIFe - Hodowla kotów norweskich leśnych Omahkatayo*PL

Przejdź do treści

TYTUŁY I CERTYFIKATY wg FIFe

UWAGA! ODSTĘPSTWA W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ZDOBYWANIA TYTUŁÓW WYSTAWOWYCH w 2022!
Informacja Zarządu FIFe (decyzja o wydłużeniu odstępstw z dnia 15.11.2021 r.)
Z uwagi na panującą pandemię COVID-19, która pociąga za sobą obostrzenia  dotyczące nie tylko możliwości uczestnictwa w wystawach, ale także  ogranicza możliwość podróżowania, Zarząd FIFe podjął decyzję zmieniającą  wymagania dotyczące liczby certyfikatów, krajów i sędziów, które  umożliwiają uzyskanie tytułów: IC / IP, GIC / GIP i SC / SP
Wszyscy członkowie FIFe oraz zrzeszone kluby organizujące wystawy, mogą organizować międzynarodowe wystawy z udziałem tylko krajowych sędziów, nie ma potrzeby korzystania z sędziów zagranicznych.
Poniższe odstępstwa są obowiązujące dla wszystkich europejskich członków FIFe.
Zarząd FIFe zezwala na wydawanie wszystkich certyfikatów w 1 kraju dla tytułów: (IC/IP) lub w 1 lub 2 krajach (dla GIC/GIP i SC/SP).
W każdej klasie, co najmniej 1 certyfikat musi być uzyskany na wystawach organizowanych po 01.07.2020.
International Champion / Premior5 CACIB / CAPIB od co najmniej 3 różnych sędziów (w 1 kraju)

Grand International Champion / Premior7 CAGCIB / CAGPIB przez co najmniej 5 różnych sędziów (w 1 lub 2 krajach)
Supreme Champion / Premior – 10 CACS / CAPS od co najmniej 7 różnych sędziów (w 1 lub 2 krajach)

Zarząd FIFe zdecydował także o  zredukowaniu liczby tytułów BIS z 5 do 3 w klasach 11 i/lub 12  prowadzocych do uzyskania tytułu Junior Winner
Wszystkie powyższe decyzje obowiązywały do dnia 31.12.2022

Oficjalne klasy wystawowe kotów rasowych wg regulaminu FIFe

01

klasa Supreme Champion - bez klasyfikacji i certyfikatów
ocena HP (Honorary Prize)

02

klasa Supreme Premior (kastraty) - bez klasyfikacji i certyfikatów - ocena HP (Honorary Prize)

HP - ocena honorowa kotów (Honorary Prize), uzyskiwana po skończeniu tytułu Supreme Champion  lub Supreme Premior.
Koty w tych klasach wystawowych 01 SC / EC i 02 SP / EP nie są już klasyfikowane, otrzymują za udział w wystawie wyróżnienie HP (Honorary Prize).  Mogą one otrzymywać wyróżnienie BIV i mogą być nominowane do panelu BIS wystawy.

03

klasa Grand International Champion - certyfikat CACS
(dawniej CACE)

 • certyfikat na Tytuł Supreme Champion

04

klasa Grand International Premior (kastraty) - certyfikat CAPS (dawniej CAPE)

 • certyfikat na Tytuł Supreme Premior (kastraty)

05

klasa International Champion - certyfikat CAGCIB

 • certyfikat na Tytuł Grand International Champion

06

klasa International (kastraty) - certyfikat CAGPIB

 • certyfikat na Tytuł Grand International Premior (kastraty)

07

klasa Champion - certyfikat CACIB

 • certyfikat na Tytuł International Champion

08

klasa Premior (kastraty) - certyfikat CAPIB

 • certyfikat na Tytuł International Premior (kastraty)

09

klasa otwarta (powyżej 12 miesięcy) - certyfikat CAC

 • certyfikat na Tytuł Champion - od 01.01.2024 r.

10

klasa otwarta (powyżej 12 miesięcy) - certyfikat CAP

 • certyfikat na Tytuł Premior (kastraty) - od 01.01.2024 r.

11

klasa młodzieży (wiek 8 - 12 miesięcy) - certyfikat CACJ

 • certyfikat na Tytuł Junior Champion - od 01.01.2024 r.

12

klasa kociąt (wiek 4 - 8 miesięcy) - certyfikat CACC

 • certyfikat na Tytuł Kitten Champion  - od 01.01.2024 r.

13a

klasa nowicjatu - ściśle określona przepisami FIFe

13b

klasa kontrolna - dla ras które są w trakcie rozwoju lub krzyżowania międzyrasowego

13c

klasa ustalenia kodu EMS - klasa ustalenia koloru, długości futra lub innych cech rasy

14

klasa kotów domowych - powyżej 12 miesięcy kot zgłoszony na wystawę musi być wykastrowany

Dodatkowe klasy wystawowe, ustalane przez Organizatorów

15a

klasa poza konkurencją

 • gość wystawy nie podlega ocenie sędziowskiej

15b

klasa hodowlana - dla kotów w wieku nie niższym niż 10 miesięcy, które chcą uzyskać kwalifikację hodowlaną

16

klasa miotów - (minimum 3 kociaki z tego samego miotu)

17a

klasa weteranów - dla kotów w wieku od 7 do 10 lat

17b

klasa seniorów - dla kotów które ukończyły 10 lat

Koty na wystawach FIFe oceniane są w podziale na kategorie:
Kategoria I
(Do 31.12.2015 Koty egzotyczne i perskie)
Kategoria II
(Do 31.12.2015 Koty półdługowłose)

Kategoria III (Do 31.12.2015 Koty krótkowłose)

Kategoria IV (Do 31.12.2015 Koty syjamskie i orientalne)

Kategoria Koty domowe

Na wystawach FIFe sędziowie oceniają kota zgodnie ze standardem rasy.  Standard określa "idealnego" kota danej rasy. Opisuje on dokładnie budowę anatomiczną, typowe cechy rasy, rodzaj i długość futra, a także jego kolory w obrębie danej rasy.
Kot może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Sędziowie mogą wystawić kotom następujące kwalifikacje - oceny:

 • doskonałą - excellent (EX / V) - min. 88 pkt. - z certyfikatem

 • bardzo dobrą - very good (SG / VG) - min. 76 pkt. - bez certyfikatu

 • dobrą - good (G) - min. 61 pkt. - bez certyfikatu

Klasyfikacja: lokaty EX 1, EX 2, EX 3, EX 4 przyznawane są dla pierwszych czterech kotów ocenianych przez jednego sędziego w tej samej klasie wystawowej. W przypadku większej ilości kotów w tej samej klasie wystawowej, kolejne koty otrzymują ocenę EX bez określenia zajętej lokaty.

Certyfikaty mogą być przyznane tylko najlepszym kotom w danej klasie wystawowej i są one niezbędne do uzyskania tytułów wystawowych wg FIFe. Certyfikat do tytułu przyznawany jest przez sędziego na podstawie podsumowania punktów wg standardu danej rasy.

Otrzymanie oceny excellent EX 1/ V 1, nie gwarantuje uzyskanie certyfikatu przez kota. Jeżeli sędzia uzna, że oceniany kot nie uzyskał wystarczającej ilości punktów wg standardu rasy na certyfikat (mimo braku konkurencji w swojej klasie, kolorze, płci), to może wystawić ocenę doskonałą Ex %.
Jest to ocena doskonała bez certyfikatu do tytułu. Powody wstrzymania certyfikatu muszą być wymienione w raporcie sędziowskim
.

Kot nie może otrzymać certyfikatu jeśli nie został sklasyfikowany jako excellent EX 1/ V 1 i nie uzyskał minimalnej ilości punktów w swojej klasie wystawowej:

 • 93 punkty w klasach kociąt i młodzieży CACC i CACJ     
 • 93 punkty w klasach otwartej lub kastratów CAC / CAP

 • 95 punktów w klasach Champion / Premior CACIB / CAPIB

 • 96 punktów w klasach International Champion / International Premior CAGCIB / CAGPIB

 • 97 punktów w klasach Grand International Champion / Grand International Premior CACS / CAPS

Kocury i kotki oceniane są oddzielnie.
Kastraty i kastratki nie są porównywane z pozostałymi kotami.

Młodzież (8 - 12 miesięcy) i kocięta (4 - 8 miesięcy) otrzymują od 01.01.2024 r. nowe certyfikaty na tytuły CACJ i CACC

Mioty kociąt (4 - 12 miesięcy) oceniane są w poszczególnych kategoriach wystawowych. Do oceny wymagane są minimum 3 koty z jednego miotu
(może być ich więcej)
Mioty otrzymują oceny w postaci zajętej lokaty 1, 2, 3, 4, 5... itd.
Najlepszy miot może być nominowany do Best in Show
wystawy.

Kotom ras nie uznanych i kotom domowym przyznawane są oceny w postaci lokaty 1, 2, 3, 4 itd.
Koty domowe mogą być nominowane do Best in Show
zgodnie z kategorią HCS lub HCL.
Koty o nieuznanych odmianach barwnych
otrzymują oceny i klasyfikację, ale nie mogą otrzymać certyfikatów i nie mogą być nominowane do Best in Show. Koty ras nieuznanych nie mogą otrzymać nominacji do Best in Show.

Oceny wystawowe kotów oraz certyfikaty na tytuły wg FIFe

EX1

najlepszy kot w danej grupie kolorystycznej i klasie wystawowej
(możliwy certyfikat)

CACC
certyfikat na Tytuł Kitten Champion - od 01.01.2024
CACJ
certyfikat na Tytuł Junior Champion - od 01.01.2024

CAC

certyfikat na Tytuł Champion

CAP

certyfikat na Tytuł Premior (kastraty)

CACIB

certyfikat na Tytuł International Champion

CAPIB

certyfikat na Tytuł International Premior (kastraty)

CAGCIB

certyfikat na Tytuł Grand International Champion

CAGPIB

certyfikat na Tytuł Grand International Premior (kastraty)

CACS

certyfikat na Tytuł Supreme Champion

CAPS

certyfikat na Tytuł Supreme Premior (kastraty)

HP

ocena honorowa (Honorary Prize), uzyskiwana po skończeniu tytułu Supreme Champion lub Supreme Premior.
Koty w tych klasach wystawowych 01 SC / EC i 02 SP / EP nie są już klasyfikowane, otrzymują za udział w wystawie wyróżnienie HP (Honorary Prize).  Mogą one otrzymywać wyróżnienie BIV i mogą być nominowane do panelu BIS wystawy.

BIV - Best in Variety to wyróżnienie wystawowe.
N
ajlepszy kot w danej grupie kolorystycznej.  
W porównaniu do wyróżnienia Best in Variety uczestniczą wszystkie koty danej grupy kolorystycznej, niezależnie od ich wieku lub płci, pod warunkiem, że porównywane są co najmniej 3 koty w danej grupie kolorystycznej.  Tytuł BIV może być przyznawany z podziałem na klasy wystawowe (dorosłe, młodzież, kocięta) lub też dla całej grupy kolorystycznej - BIV Total.
W przypadku większej ilości rywalizujących kotów można przyznać maksymalnie 3 tytuły BIV
:  osobno dla kociąt 4-8 miesięcy, junior 8-12 miesięcy i kotów dorosłych.
Kastraty i kastratki powyżej 12. miesiąca, nie mogą być łączone z innymi kotami i walczą one osobno o tytuł BIV Neuter
.
Każdy kot otrzymujący BIV
musi uzyskać przynajmniej 95 punktów wg standardu swojej rasy.
Sędzia ma wolny wybór, aby zrezygnować z przeprowadzenia BIV, jeśli wystawiane koty nie są w odpowiednio dobrej kondycji, jednakże nie można odmówić przeprowadzenia BIV, jeśli kot uzyskał w ocenie konieczne 95 punktów.

Wstępnie uznane rasy przez FIFe. Wystawiane koty należące do wstepnie uznanej rasy otrzymują kwalifikacje i są klasyfikowane, ale nie mogą uczestniczyć w wyższej klasie wystawowej niż 7 lub 8, nie mogą otrzymać certyfikatu wyższego niż CACIB lub CAPIB.
Wystawiany kot wstępnie uznanej rasy po otrzymaniu ostatniego certyfikatu w klasie 7 lub 8 może być wystawiany tylko poza konkurencją.
Wystawiane koty, które należą do wstępnie uznanej rasy mogą konkurować z kotami uznanych ras i otrzymać BIV, ale nie mogą być nominowane do finału wystawy NOM BIS.

Finał Wystawy - wybór Best in Show

W różnych krajach i różnych klubach system wyboru Best in Show, może się nieznacznie różnić. Przepisy FIFe dotyczą tylko wyboru Best in Show.
Pozostałe tytuły i sposób prowadzenia Best in Show zależą od organizatorów wystawy.

NOM Best in Show - nominacja do Best in Show wystawy.
Sędziowie wybierają najlepszego kota z danej Kategorii.
NFO to II Kategoria
, do której zaliczamy również koty ras: MCO, SIB, ACL, ACS, TUA, LPL i LPS. NOM BIS jest wybierany spośród tych właśnie ras ocenianych u danego sędziego.
Sędzia może nominować po jednym: dorosłym kocurze, dorosłej kotce, kastrowanym kocurze, kastrowanej kotce, młodzieży i kociaku oraz kocurze i kotce w klasie weteranów.
W przypadku kotów domowych po jednym : kocurze krótkowłosym, kotce krótkowłosej, kocurze długowłosym i kotce długowłosej.
Każdy kot nominowany przez sędziego do Best in Show wystawy, musi uzyskać przynajmniej
97 punktów wg standardu swojej rasy.

BIS - Best In Show - wybór najlepszych kotów wg klas wystawowych w każdej z 4 Kategorii.
W finale wystawy, spośród nominowanych NOM BIS
kotów w danej Kategorii, wybierane są najlepsze koty :

 • dorosły kocur Adult Male i dorosła kotka Adult Female - BIS Adult / BOS Adult

 • kastrat Neuter Male i kastratka Neuter Female - BIS Neuter / BOS Neuter

 • najlepszy w klasie młodzieży - BIS Junior

 • najlepsze kocię w klasie kociąt - BIS Kitten

 • klasa weteranów kocur i kotka - BIS Veteran / BOS Veteran.


W panelu Best In Show oceniane są również mioty kociąt
, nominowane przez sędziów w poszczególnych kategoriach wystawowych.
Zwycięski miot w danej Kategorii otrzymuje
tytuł BIS Litter

W przypadku NFO kot w swojej klasie wystawowej ( Adult, Neuter, Junior, Kitten, Veteran ) "pokonuje" wszystkie nominowane koty
pozostałych ras w II Kategorii oraz konkurujące z nim NFO.
W klasie kotów dorosłych:

 • kocur Adult Male i kotka Adult Female porównywane są przy wyborze BIS Adult

W ocenianej osobno klasie kastratów:

 • kastrat Neuter Male i kastratka Neuter Female porównywane są przy wyborze BIS Neuter.

W ocenianej osobno klasie weteranów:

 • kocur Veteran Male i kotka Veteran Female porównywane są przy wyborze BIS Veteran

Przegrywający kot przeciwnej płci otrzymuje tytuł BOS Best Opposite Sex

BOS - Best Opposite Sex - najlepszy kot w Best In Show pod kątem płci w danej Kategorii ( kot dorosły Adult, kastrat Neuter lub Veteran ).
W przypadku NFO kocur lub kastrat oraz kotka lub kastratka "pokonują" wszystkie nominowane koty innych ras w II Kategorii i konkurujące z nimi pozostałe NFO Koty norweskie leśne.

Tylko dorosły kot z tytułem BIS Adult zostaje zwycięzcą swojej Kategorii wystawowej i bierze udział w wyborze BOB Best Of Best - nie dotyczy to kastratów, młodzieży, kociąt i weteranów.
Ten rodzaj panelu Best In Show jest najbardziej popularny na europejskich wystawach.

W niektórych krajach np. w Polsce :), czasami stosuje się drugi rodzaj panelu Best In Show wystawy  z wyborem najlepszego kota w danej Kategorii z tytułem BIC Best In Category

BIC - Best In Category - najlepszy kot w Kategorii w porównaniu wszystkich kotów z tytułem BIS, w tym przypadku dotyczy to kotów dorosłych, kastratów, młodzieży, kociąt i weteranów. Zwycięzca Kategorii i zdobywca tytułu BIC jest nominowany do wyboru najlepszego kota wystawy BOB Best Of Best, a pozostałe koty pozostają z zaszczytnymi tytułami BIS.

BOB - Best Of Best - najlepszy z najlepszych.
Wyboru zwycięzców wystawy dokonują międzynarodowi sędziowie wszystkich ras.
W zależności od decyzji organizatorów wystawy, wybierane mogą być 4 miejsca Best Of Best BOB 1, BOB 2, BOB 3 i BOB 4, poprzez porównanie dorosłych kotów z tytułem BIS Adult - zwycięzców każdej z czterech Kategorii .

W przypadku panelu Best In Show z wyborem BIC Best In Category , spotyka się dwie opcje zależne od decyzji organizatorów:

 • wskazywany jest tylko BOB 1 Best Of Best ,poprzez porównanie czterech zwycięzców Kategorii z tytułem BIC, pozostałe trzy koty pozostają z zaszczytnymi tytułami Best In Category BIC.

 • wybierane 4 miejsca Best Of Best: BOB 1, BOB 2, BOB 3 i BOB 4, poprzez porównanie czterech zwycięzców Kategorii z tytułem BIC

Breed Best In Show oddzielny panel Best in Show dla jednej rasy w kategoriach II lub III od 01.01.2012. (zmiana liczby kotów 01.01.2024)
Organizator wystawy może zorganizować osobny panel Best in Show
dla rasy "Breed BIS" przy spełnieniu następujących warunków:

 • na wystawie znajduje się co najmniej 40 kotów w rywalizacji danej rasy (opisanej kodem EMS) w kategorii II lub III

 • inne rasy danej kategorii muszą liczyć w sumie również co najmniej 30 kotów

 • rasy, które mają swój "Breed BIS" nie rywalizują już w Best in Show swojej kategorii

 • tytuły Best in Show uzyskane w wyniku wygranej "Breed BIS" mają pełną wartość jako tytuły FIFe potrzebne do tytułów DSM czy JW.

 • Nie ma obowiązku przeprowadzania "Breed BIS", ani nie można go automatycznie oczekiwać; zależy to od decyzji organizatora.

Zatwierdzanie tytułów wystawowych FIFe.
Certyfikaty uznane za kwalifikujące do tytułów Kitten Champion, Junior Champion, Champion, Premior, International Champion, International Premior, Grand International Champion, Grand International Premior, Supreme Champion i Supreme Premior stają się ważne dopiero po zatwierdzeniu przez Federację Krajową lub Krajowy Klub, do którego należy dany wystawca.
W celu uzyskania tytułu, właściciel musi zawiadomić o tym Sekretariat Federacji Krajowej w ciągu miesiąca od uzyskania ostatniego certyfikatu uprawniającego do danego tytułu.
Certyfikaty i tytuły, które nie zostały uzyskane zgodnie z zasadami obowiązującymi w FIFe, nie będą uznawane.

Wszystkie certyfikaty na dany tytuł muszą być uzyskane w tej samej  odmianie kolorystycznej (kod EMS) / grupie kolorystycznej.
Jeśli zmiana kodu
EMS skutkuje zmianą odmiany kolorystycznej grupy
kolorystycznej, wówczas:

 • już uzyskane tytuły muszą być zawsze zachowane (dla uznanych odmian)

 • wszystkie certyfikaty na następny tytuł muszą być uzyskane w nowej odmianie / grupie koloystycznej.

Przejście kota do wyższej klasy wystawowej
Z chwilą, gdy kot uzyska odpowiednią liczbę certyfikatów na dany tytuł, wystawca ma obowiązek wystawiać tego kota w odpowiednio wyższej klasie wystawowej.
Kot, który uzyskał maksymalną ilość certyfikatów na dany tytuł w jednym kraju, nie może wystąpić w tej samej klasie w tym samym kraju po raz kolejny. Dopóki wystawca nie spełni wszystkich wymagań koniecznych do uzyskania tytułu, kot może być pokazany jedynie w klasie poza konkurencją w tym samym kraju.

Koty zawsze zgłaszane są do klasy wystawowej i oceniane zgodnie z wiekiem, oznacza to, że od 01.01.2024:
– koty poniżej 8 miesiąca zgłaszane są do klasy 12
– koty między 8 a 12 miesiącem do klasy 11
– koty, które zdobyły certyfikaty w klasie 10 lub 9 i wyższych przed  01.01.2024, zachowują te certyfikaty oraz inne uzyskane nagrody i muszą  być zgłaszane zgodnie z nową klasyfikacją wiekową obowiązującą od  01.01.2024
Oficjalne wystawy typu Winner Show organizowane przez kraje członkowskie FIFe:
American Winner Show - kraje organizatorów:
Argentyna, Brazylia, Meksyk;
Baltic Winner Show - kraje organizatorów:
Estonia, Litwa, Łotwa;
Black Sea Winner Show - kraje organizatorów:
Mołdawia, Rumunia, Ukraina;
Central European Winner Show - kraje organizatorów:
Austria, Czechy, Węgry, Słowacja;
Mediterranean Winner Show - kraje organizatorów: Bułgaria, Chorwacja, Francja, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Słowenia, Włochy;
North Sea Winner Show - kraje organizatorów:
Belgia, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania;
Scandinavian Winner Show - kraje organizatorów:
Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja;

Tytuły wystawowe kotów rasowych wg FIFe

KCH Kitten Champion  Tytuł Kitten Champion - od 01.01.2024
Kot musi uzyskać trzy certyfikaty CACC w klasie 12 od trzech różnych sędziów na międzynarodowych lub krajowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać wszystkie trzy certyfikaty CACC.
Aby otrzymać certyfikat CACC kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
JCH Junior Champion  Tytuł Junior Champion - od 01.01.2024
Kot musi uzyskać trzy certyfikaty CACJ w klasie 11 od trzech różnych sędziów na międzynarodowych lub krajowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać wszystkie trzy certyfikaty CACJ.
Aby otrzymać certyfikat CACJ kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

CH Champion  Tytuł Champion
Kot musi uzyskać trzy certyfikaty
CAC od trzech różnych sędziów na międzynarodowych lub krajowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.  
W tym samym kraju można uzyskać wszystkie trzy certyfikaty CAC.
Aby otrzymać certyfikat CAC kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

PR Premior (kastraty) Tytuł Premior
Kot musi uzyskać trzy certyfikaty
CAP od trzech różnych sędziów na  międzynarodowych lub krajowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać wszystkie trzy certyfikaty CAP.
Aby otrzymać certyfikat CAP kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

IC International Champion  Tytuł International Champion
Kot musi zdobyć trzy certyfikaty
CACIB od trzech różnych sędziów w dwóch różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dwa certyfikaty CACIB.
Po zdobyciu dwóch certyfikatów CACIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć trzeci certyfikat CACIB w innym kraju. Aby otrzymać certyfikat CACIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

IP International Premior (kastraty)  Tytuł International Premior.
Kot musi zdobyć trzy certyfikaty
CAPIB od trzech różnych sędziów w dwóch różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dwa certyfikaty CAPIB.
Po zdobyciu dwóch certyfikatów CAPIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć trzeci certyfikat CAPIB w innym kraju. Aby otrzymać certyfikat CAPIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

GIC Grand International Champion  Grand International Champion.
Kot musi zdobyć sześć certyfikatów
CAGCIB od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie cztery certyfikaty CAGCIB.
Po zdobyciu czterech certyfikatów CAGCIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć piąty i szósty certyfikat CAGCIB w dwóch różnych krajach.
Aby otrzymać certyfikat CAGCIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

Od 2007 r. dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu GIC
Grand International Champion

 • kot musi zdobyć osiem certyfikatów CAGCIB od 4 różnych sedziów w 2 różnych krajach podczas międzynarodowych wystaw organizowanych pod patronatem FIFe.

W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CAGCIB. Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CAGCIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy certyfikat CAGCIB w innym kraju.
Aby otrzymać certyfikat CAGCIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

GIP Grand International Premior kastraty Grand International Premior
Kot musi zdobyć sześć certyfikatów
CAGPIB od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie cztery certyfikaty CAGPIB.
Po zdobyciu czterech certyfikatów CAGPIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć piąty i szósty certyfikat CAGPIB w dwóch różnych krajach.
Aby otrzymać certyfikat CAGPIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
Od 2007 r.
dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu GIP
Grand International Premior

 • kot musi zdobyć osiem certyfikatów CAGPIB od 4 różnych sedziów w 2 różnych krajach podczas międzynarodowych wystaw organizowanych pod patronatem FIFe.

W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CAGCIB. Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CAGCIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy certyfikat CAGCIB w innym kraju.
Aby otrzymać certyfikat CAGPIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

SC Supreme Champion Tytuł Supreme Champion - dawniej EC Europa Champion. Od 01.01.2009 r. przemianowano tytuł Europejski Champion (EC) na tytuł Supreme Champion (SC).
Będą przyznawane odpowiednio certyfikaty CACS
.
Koty, które uzyskają tytuł EC Europa Champion do końca roku 2008, będą miały tytuł niezmieniony, natomiast te, które zakończą zbieranie certyfikatów na tytuł po 01.01.2009 r. będą automatycznie miały nadany tytuł
SC Supreme Champion.
Kot musi zdobyć dziewięć certyfikatów
CACS od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na wystawach międzynarodowych organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CACS
Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CACS w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy i dziewiąty certyfikat CACS w dwóch różnych krajach.
Aby otrzymać certyfikat CACS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
Od 2007 r.
dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu SC Supreme Champion

 • kot musi zdobyć jedenaście certyfikatów CACS od 6 różnych sedziów w 2 różnych krajach podczas międzynarodowych wystaw organizowanych pod patronatem FIFe.

W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dziesięć certyfikatów CACS. Po zdobyciu dziesięciu certyfikatów CACS w tym samym kraju, kot musi zdobyć jedenasty certyfikat CACS w innym kraju.
Aby otrzymać certyfikat CACS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

SP Supreme Premior (kastraty) Tytuł Supreme Premior dawniej EP Europa Premior.  Od 01.01.2009 r. przemianowano tytuł Europejski Premior (EP) na tytuł Supreme Premior (SP).
Będą przyznawane odpowiednio certyfikaty CAPS
.
Koty, które uzyskają tytuł EP Europa Premior do końca roku 2008, będą miały tytuł niezmieniony, natomiast te, które zakończą zbieranie certyfikatów na tytuł po 01.01.2009 r. będą automatycznie miały nadany tytuł SP
Supreme Premior.
Kot musi zdobyć dziewięć certyfikatów
CAPS od trzech różnych sędziów w  trzech różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CAPS
. Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CAPS w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy i dziewiąty certyfikat CAPS w w dwóch różnych krajach.
Aby otrzymać certyfikat CAPS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
Od 2007 r.
dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu SP Supreme Premior

 • kot musi zdobyć jedenaście certyfikatów CAPS od 6 różnych sedziów w 2 różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.

W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dziesięć certyfikatów CAPS. Po zdobyciu dziesięciu certyfikatów CAPS w tym samym kraju, kot musi zdobyć jedenasty certyfikat CAPS w innym kraju.
Aby otrzymać certyfikat CAPS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

JW Junior Winner Kot musi zdobyć 5 x tytuł BIS w okresie pomiędzy 4 - 12 miesiącem życia w klasach wystawowych 11 i 12 - "JW" to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota.

WW World Winner  BIS na Wystawie Światowej -World Winner Show - "WW" to tytuł dożywotni i umiejscowiony wraz z rokiem zdobycia przed pełnym imieniem i wszelkimi innymi tytułami kota.
SW Scandinawian Winner  BIS na Scandinavian Winner Show - "SW" to tytuł dożywotni i umiejscowiony wraz z rokiem zdobycia przed imieniem i wszelkimi innymi tytułami kota.
AW American Winner  BIS na American Winner Show - "AW" to tytuł dożywotni i umiejscowiony wraz z rokiem zdobycia przed imieniem i wszelkimi innymi tytułami kota.
BW Baltic Winner  BIS na Baltic Winner Show - "BW" to tytuł dożywotni i umiejscowiony wraz z rokiem zdobycia przed imieniem i wszelkimi innymi tytułami kota.
BSW Black Sea Winner  BIS na Black Sea Winner Show - "BSW" to tytuł dożywotni i umiejscowiony wraz z rokiem zdobycia przed imieniem i wszelkimi innymi tytułami kota.
CEW Central European Winner BIS na Central European Winner Show - "CEW" to tytuł dożywotni i umiejscowiony wraz z rokiem zdobycia przed imieniem i wszelkimi innymi tytułami kota.
MW Mediterranean Winner BIS na Mediterranean Winner Show - "MW" to tytuł dożywotni i umiejscowiony wraz z rokiem zdobycia przed imieniem i wszelkimi innymi tytułami kota.
NSW North Sea Winner BIS na North Sea Winner Show - "NSW" to tytuł dożywotni i umiejscowiony wraz z rokiem zdobycia przed imieniem i wszelkimi innymi tytułami kota.

DSM Distinguished Show Merit  O ten tytuł ubiegać się mogą koty dorosłe w pełni uznanych ras włącznie z kastratami i koty domowe uczestniczące w wystawach międzynarodowych FIFe - klasy wystawowe 1-10 oraz 14.  By uzyskać tytuł DSM kot musi minimum 10 razy uzyskać tytuł BIS lub BOS. Najkrótszy okres czasu między pierwszym a dziesiątym BIS/BOS wynosi dwa lata i jeden dzień.  Ten okres ma uniemożliwić kotu zbyt szybkie zdobycie tytułu DSM Distinguished Show Merit.
"DSM
" to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota.

DVM Distinguished Variety Merit  O ten tytuł ubiegać się mogą koty w pełni uznanych ras włącznie z kastratami oraz koty wstępnie uznanych ras uczestniczące w wystawach krajowych i międzynarodowych FIFe.
By uzyskać tytuł DVM kot musi minimum 10 razy
uzyskać tytuł BIV -
(klasy wystawowe 1-12) Najkrótszy okres czasu między pierwszym a dziesiątym BIV wynosi dwa lata i jeden dzień.
Ten okres ma uniemożliwić kotu zbyt szybkie zdobycie tytułu DVM
Distinguished Variety Merit. "DVM" to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota. Liczą się oceny uzyskane od 1.01.2008 roku.

DM Distinguished Merit  Zdobycie tytułu Distinguished Merit (DM) jest uwarunkowane urodzeniem przez kotkę przynajmniej 5 kotów, które zdobyły tytuły International Champion/International Premior.
W przypadku kocura - spłodzeniem przynajmniej 10 kotów, które zdobyły tytuły International Champion/International Premior. Ważne są wyłącznie tytuły zarejestrowane przez FIFe. "DM" to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota.

NW National Winner  Tytuł wprowadzony od 01.01.2011
W każdym kraju członkowskim FIFe członek FIFe może zdecydować, na jakich zasadach przyznaje się ten tytuł
.
Należy spełnić następujące warunki:

 • Członek FIFe może nadać tytuł maksymalnie 15 kotom w danym roku  kalendarzowym; koty mogą uzyskać tylko jeden tytuł NW w danym   roku kalendarzowym.

 • Koty takie muszą mieć za sobą rywalizację na wystawach w danym   roku kalendarzowym w klasach 1-12 lub 14; Członek FIFe może zdecydować, na jakiej minimalnej ilości wystaw koty takie muszą być pokazane.

 • Rywalizacja o tytuł NW może opierać się jedynie na rezultatach z   wystaw organizowanych przez Członka FIFe przyznającego tytuł.

 • Członkowie FIFe mogą przyznawać tytuł NW jedynie kotom ras w   pełni  uznanych, zarejestrowanych w ich własnych Księgach   Rodowodowych (jak również kotom domowym), i które należą do ich członków indywidualnych.

 • Zwycięskie koty będą miały swój tytuł NW zarejestrowany w taki sam sposób, w jaki rejestruje się inne oficjalne tytuły FIFe. tzn. tytuł "NW" umiejscowiony będzie przed pełnym imieniem kota i wszelkimi innymi tytułami kota.

 • Imiona kotów z tytułem National Winner muszą być opublikowane.

Distinguished Senior Winner (DSW) - od 01.01.2023
Tytuł ten przyznawany jest tylko na wystawach międzynarodowych i tylko kotom ras w pełni uznanych przez FIFe, oraz kotom domowym.
Aby uzyskać tytuł DSW, kot musi wygrać w wieku minimum 7 lat i po 01.01.2022 co najmniej 5 razy Best in Show (BIS) lub Best in Show Opposite Sex (BOS), w klasach 1- 10 lub w klasie 14.
Najkrótszy okres do zdobycia tytułu wynosi jeden rok i jeden dzień pomiędzy pierwszym Best in Show lub Best in Show of Opposite Sex a piątym.
Regulamin wystawowy FIFe 2023
<
>
stat4u
Copyright © 2004 - 2024 by Cattery OMAHKATAYO*PL
Wróć do spisu treści